පොසොන් පුන් පොහෝ දින භාවනමය ධර්ම දේශනා  පිංකම 

පොසොන් පුන් පොහෝ දින භාවනමය ධර්ම දේශනා  පිංකම 

පොසොන් පුන් පොහෝ දින භාවනමය ධර්ම දේශනා  පිංකම  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල්  වාකිෂ්ට මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව බෞද්ධ සම්මේලනය විසින් ශ්‍රී  බු. ව. 2566/2022  පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය(14) නිමිති කරගෙන බෞද්ධ මහා සම්මේලන ශාලාවේ දී  වසර දෙකකින් පසු පවත්වන්නට යෙදුණු පූජ්‍යපාද රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනාමය ධර්ම දේශනා වැඩසටහන දහස් ගණනකින්…