​ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල තුමන්ගේ 159 වන ජන්ම දින සැමරුම සහ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව- ගාල්ල නගරසභා ශාලාවේදී 
|

​ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල තුමන්ගේ 159 වන ජන්ම දින සැමරුම සහ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව- ගාල්ල නගරසභා ශාලාවේදී 

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය, දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,ගාල්ල තරුණ බෞද්ධ සංගමය සමඟ ඒකාබද්ධව 20 වන සියවසයේ අප රටේ උපන් දේශමාමක අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතානන්ගේ 159 වන ජන්ම දින සැමරුම 2023 සැප්තැම්බර් මස 17 වන දින ගාලු නගරයේ ධර්මපාල උද්‍යානයේ දී පැවැත්විය. මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභය තිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති අතිපූජ්‍ය අකුරැටියේ නන්ද නා…