විහාර දේවාලගම් පනත සම්බන්ධයෙන් සම්මේලනයේ යෝජනා මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිළිගැන්වීම
|

විහාර දේවාලගම් පනත සම්බන්ධයෙන් සම්මේලනයේ යෝජනා මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිළිගැන්වීම

විහාර දේවාලගම් පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස රජය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධන පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් පත් කරන ලද විද්වත් කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ඇතුළු ගරු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකභවතුන් විසින් 2023 දෙසැම්බර් මස 23 වැනි දින මල්වතු මහා විහාරයේ සංඝරාජ මන්දිරයේ දී ශ්‍යාමෝපාලී…

වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023
|

වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023

වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023 සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ළමාරක්‍ෂක මණ්ඩලය මගින් ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  සම්මේලනය මගින් පාලනය වන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 17 හි දූදරුවන් 700 සහභාගීත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රධාන ශාලාවේදී  පස්වැනි වරටත් 2023 ඔක්තෝම්බර් මස 15 වෙනි දින අතිඋත්කර්ශයත් පවත්වනු…

ශ්‍රීරීමත් ඩී බී ජයතිලක මැතිතුමාගේ  79  වෙනි ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන සහ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය
|

ශ්‍රීරීමත් ඩී බී ජයතිලක මැතිතුමාගේ  79  වෙනි ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන සහ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය

ශ්‍රීරීමත් ඩී බී ජයතිලක මැතිතුමාගේ  79  වෙනි ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන සහ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ප්‍රථම ගරු සභාපති ශ්‍රීමත් ඩී බී ජයතිලක මැතිතුමාගේ මැතිතුමාගේ 79 ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන 2023 .05.29 සම්මේලනය ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ගේ ආරාධනාව පරිදි  බස්නාහිර පළාතේ අධිකරණ සංඝනායක මහාචාර්ය පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම වූ අතර…

බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය
|

බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය

පලාගල කළුආරච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ පැවති බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මඟින් ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන බොදු සවිය වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කළ වෛද්‍ය සායනය පලාගල කළුආරච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේදී පසුගිය දා (28/05/2023) පැවැත්වුණි. කළු ආරාච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරාධිපති මිල්ලවානේ ආනන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සමස්ත ලංකා බෞද්ධ…